Yoga filosofie

IMG 8727

Verandering, principe en uitgangspunt
De mens kan niet groot worden door alleen maar zijn activiteiten te veranderen. Ook al helpen goede daden, het is onwaarschijnlijk dat deze alleen het leven deugdzaam maken. Het is mijn overtuiging dat zijn hele leven zal veranderen als de mens zijn gedachten en wortels verandert.

Acties zijn ingegeven door bhava (gevoel, sentiment); deze gevoelens resulteren veelal in de reden of de oorzaak van de acties. Het inachtnemen van de redenen verandert het beeld naar buiten, welke de acties weer verandert. Een verandering van de oorzaak of bron van gedachten is duurzaam. Een schijnreden van buitenaf, zonder dat deze begeleid wordt door en samengaat met een interne verandering, zal hoogst waarschijnlijk niet resulteren in een permanente verandering. Het is daarom essentieel om te streven naar een verandering van het denken.

Een verandering van het denken kan niet bereikt worden door geforceerd te denken maar door zorgvuldige overpeinzing, bezinning en contemplatie. Het kan niet bereikt worden door middel van kracht, vreugde of geld. Het kan alleen veranderd worden middels helder denken.

Het doel van het leven is de realisatie van het Brahm-bewustzijn, de vereniging met het Allerhoogste. De mogelijkheid om tot realisatie te komen lukt wanneer buddhi (kennis, wijsheid) zuiver en puur wordt.

Brahmrishi Vishvatma Bawraji

Dynamische Hatha Yoga

Middels het lichaam en de prãna kunnen wij op een subtiele en tegelijk op een dynamische manier onze state of mind beïnvloeden en beheersen. Ons lichaam als innerlijke expressie blootgesteld aan een dagelijkse tsunami van prikkels, proberen wij de balans te vinden tussen de innerlijke rust en de wereld. Deze dynamische Yoga is een instrument welke je dichterbij bij je eigen bron van rust en kracht brengt.
Ron van der Post

Op zoek naar verdieping?   Neem contact met ons op!