NL EN FR

Publicaties

Klachtenformulier

Binnen de school bestaat er een klachtenprocedure. Indien er een klacht wordt ingediend zal er uiterlijk binnen 2 weken een reactie komen naar de betreffende. Er wordt gestreefd om de klacht binnen een maand te behandelen.

Bij een blijvend geschil kan er een beroep worden gedaan op een onafhankelijke therapeut die werkzaam is binnen Surya, het overkoepeld orgaan waarbinnen de yogaschool is gevestigd. Het oordeel van de onafhankelijke therapeut is bindend.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De klachten zullen worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Post

Op zoek naar verdieping?   Neem contact met ons op!