Klachtenformulier

Binnen de school bestaat er een klachtenprocedure. Indien er een klacht wordt ingediend zal er uiterlijk binnen 2 weken een reactie komen naar de betreffende. Er wordt gestreefd om de klacht binnen een maand te behandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de betreffende binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Bij een blijvend geschil kan er een beroep worden gedaan op een onafhankelijke therapeut die werkzaam is binnen Surya, het overkoepeld orgaan waarbinnen de yogaschool is gevestigd. Het oordeel van de onafhankelijke therapeut is bindend.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De klachten zullen worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Post

Dynamische Hatha Yoga

Middels het lichaam en de prãna kunnen wij op een subtiele en tegelijk op een dynamische manier onze state of mind beïnvloeden en beheersen. Ons lichaam als innerlijke expressie blootgesteld aan een dagelijkse tsunami van prikkels, proberen wij de balans te vinden tussen de innerlijke rust en de wereld. Deze dynamische Yoga is een instrument welke je dichterbij bij je eigen bron van rust en kracht brengt.
Ron van der Post

Op zoek naar verdieping?   Neem contact met ons op!